Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVKA?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 26.934 euro als u een alleenstaande andersvalide bent;
  • 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste
  • (bedragen inkomensgrenzen geldig vanaf 01/01/2019)
 4. U hebt geen eigendom (mits enkele uitzonderingen: klik hier).

Inschrijvingen

 • U komt langs op ons kantoor in Langstraat 102. De openingsuren vindt u onder ‘contact’.
 • We leggen u uit hoe onze wachtlijst werkt.
 • We controleren of u de kopieën van alle nodige documenten bij hebt. De benodigde documenten vind je hier.
 • Als dat in orde is, schrijven we u in op onze wachtlijst.

 

Hier vindt u onze privacyverklaring.